Усилване конструкциите на сгради с композитни материали

Услуги


  • Карбонови материали-тъкани и ламели
  • Стъклени и арамидни влакна
  • Инжектиране на епоксидни смоли и микроцименти

Композитните материали са високотехнологични материали на базата на карбонови, стъклени, арамидни и смесени материали.

Композитните материали са предпочитани пред традиционните поради своята:Те се използват за:


Технологията за усилване чрез композитни материали понякога може да се яви като единствено решение за възстановяване на товароносимостта или увеличаване на сеизмичната устойчивост на съществуващите обекти, в т.ч. такива с историческа и културна стойност, разположени в близост до вода, пътни съоръжения, силно износени конструкции, коригиране на строителни и проектни грешки.


Усилване конструкциите на сгради с композитни материали Усилване конструкциите на сгради с композитни материали Усилване конструкциите на сгради с композитни материали

Дружеството е сертифицирано за работата с материали на Сика България ЕООД и МЦ-Баухеми ЕООД.

Карбонови материали - тъкани и ламели


ukrepvane ukrepvane

ukrepvane ukrepvane

Стъклени и арамидни влакна


ukrepvane ukrepvane

Инжектиране на епоксидни смоли и микроцименти


СМОЛИ

ukrepvane ukrepvane ukrepvane


МИКРОЦИМЕНТИ

ukrepvane