Сондиране

Услуги


  • Прокарване на проучвателно ядково сондиране за търсене на рудни и нерудни полезни изкопаеми
  • Изграждане на сондажни кладенци
  • Инженергеоложки сондажи
  • Шнекови сондажи
  • Хоризонтални сондажи
  • Пиезометри

Прокарване на проучвателно ядково сондиране за търсене на рудни и нерудни полезни изкопаеми


Дружеството има възможност за прокарване на проучвателни ядкови сондажи за проучване на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Тази дейност фирмата извършва по изискванията на геоложки проекти за търсене и проучване на полезни изкопаеми в страната. „КалМо” ООД разполага с пълната гама от твърдосплавен и диамантен скалоразрушаващ инструмент, едностенни и двустенни ядкови тръби.


ядково сондиране

Техника / ОборудванеУКБ- 500С4 - с висока проходимост

Сондажната апаратура е високооборотна, шпинделен тип с плавно хидравлично подаване на сондажния инструмент. Предназначена е за сондиране на:

- вертикални и наклонени геолого-проучвателни сондажи с диамантен и твърдосплавен скалоразрушаващ инструмент, триролкови длета и шнекове;

- за търсене и проучване на рудни и нерудни полезни изкопаеми , инженер- геоложки сондажи, микроинжекционни и изливни пилоти.Вид апаратура	 		УКБ- 500С4
Максимален диаметър		250 мм
Минимален диаметър		46 мм
Дълбочина на сондирането	700 мм
Маса	 			12.5 т
				

Изграждане на сондажни кладенци


При изграждането на сондажните кладенци използваме и метални обсадни колони с мостов тип филтри- възможно най- доброто решение по отношение на надупченост, оформяне, на филтровата зона на сондажа, съчетано с пълен комплект от операции за усвояване на водоносния хоризонт.Техника / ОборудванеУРБ ЗАМ , 1БА-15В

Роторен тип апаратура, предназначена за сондиране за вода с триролкови длета, ядково сондиране с твърдосплавни корони, за проучвателни и картировъчни работи, изливни пилоти с големи диаметри.ЛБУ 50 - с висока проходимост

Сондажна апаратура, предназначена за сондиране на вертикални сондажи по въртелив метод с използване на шнекови инструменти за удърно- въжено сондиране. Използва се за изграждане на сондажни кладенци, инженер- геоложки сондажи, микроинжекционни и изливни пилоти. Установката позволява да се сондират и шурфи със специален инструмент.Компресор ПР - 10М

Максимално работно налягане Р=8 atm и дебит Q=10m3/h. Използва се за пневмноудърно сондиране и ерлифтно водочерпене и почистване на сондажни кладенци.
Вид апаратура 		 	 УРБ ЗАМ ЛБУ - 50 1БА - 15Б
Максимален диаметър		 650мм	 290мм	 650мм
Минимален диаметър		 76мм	 59мм	 76 мм
Дълбочина на сондирането	 700м	 50м	 800м
Маса				 15.5т	 8.8т	 16т

Инженергеоложки сондажи


Мост Кърджали Пампорово Веско Дойчев

Шнеково сондиране


Шнеково сондиране

Хоризонтално сондиране


хоризонтално сондиране

Прокарването на хоризонтални сондажи с различни диаметри се извършват за преминаване под пътища, ж.п. линии , самолетни писти, водни препятствия и др. с цел изграждане на тръбопроводи, кабелни линии и др.

Параметри			Мярка	Мин.	Макс.
Диаметър на прокарване		mm	59	425
Дължина на сондиране		mm	до 300
Сондажна апаратура		ЕБГП - ЛМ ; ЗИФ 650М

Пиезометри


Асарел

Пиезометрите се използват за измерване на хидравличните нива на подпочвените води във водоносните хоризонти, за наблюдение на водното налягане за определяне стабилността на склона и нивата на безопасност при насипи изкопи. Те също се използват за наблюдаване ефектите на отводнителните системи, използвани за изкопни системи.