Хидроизолационни работи

Услуги
  • Спиране на течове с инжектиране на полиуренатови смоли
  • Обмазка с хидроизолационни материали
  • Затваряне на дилатационни фуги

Изолациите се извършват чрез обмазване с хидроизолационни материали и инжектиране на полиеританови смоли. Полиеритановите смоли имат ускорена реакция при контакт с вода и ограничено увеличаване на обема си. Те се използват за запълване на сухи и мокри пукнатини, кухини и фуги в строителството дори и при наличието на вода под налягане, за запълване на инжекционни тръби и инжектиране в конструкции предназначени за питейни води

Хидроизолационна обмазка
ukrepvane

Запълване на фуги
ukrepvane ukrepvane

Инжектиране със смола
ukrepvane ukrepvane ukrepvane