Укрепване на земни основи

Клиенти


Изливни пилоти

Клиент: Вито-95 ООД
Обект: Многофункционален комплекс-магазини, офиси, жилища и подземни паркинги
гр.Стара Загора

Микроинжекционни пилоти за укрепване на земни основи

Клиент: Ж.П. гара Русе
Обект: гр. Русе
Референции: references

Клиент: Община Пловдив- Район „Западен”
Обект: ЦДГ „Мир”, гр. Пловдив
Референции: references

Клиент: Община Козлодуй
Обект: ОДЗ „Радост”, с. Гложене
Референции: references

Клиент: Детска ясла № 30
Обект: гр. Пловдив

Клиент: Дунапак- Родина АД
Обект: Пловдив

Клиент: Мюсюлманско настоятелство, гр. Пловдив
Обект: Джумая джамия
гр. Пловдив
Референции: references

Клиент: Мегадом ООД
Обект: магазин „Практис”
гр. Стара Загора

Клиент: Консорциум ТИНСА ЕРКО
Обект: строителство на втора тръба на тунела при км.327 на път Е-79 - обход на гр. Дупница
Референции: references

Клиент: Драгиев и Ко. ООД
Обект: северен обходен канал - гр. Пловдив ; укрепване на електрически стълбове с високо напрежение
гр. Пловдив

Клиент: Марица - Изток II
Обект: Марица - Изток II
Укрепване с анкери и инжекционни работи